• Three Star Car Polish Pvt. Ltd
  • (Beside of Sita Petrol Pump) Kalanki 14, Kathmandu, Nepal
  • +9779840264485
  • Chandra Gopal Shrestha
  • gopalshrestha8940@gmail.com